Werk mee aan de propositie energiearmoede

Een week na de webinar over de energieconciërgeaanpak hadden we het in onze maandelijks webinar op 27 januari breder over het thema energiearmoede. Vanuit het rijk komt 150 miljoen vrij om energiearmoede aan te pakken. Gemeenten worden gewezen op het inzetten van vouchers, bespaarmiddelen of advies, in overleg met woningcorporaties. Hoe gaan we als energiecoöperaties ook een rol innemen voor een meer collectieve, actieve en effectieve aanpak?

Tijdens de webinar hebben we het thema verder uitgediept. Om welke mensen gaat het eigenlijk en hoe bereik je die? Welke organisaties kun je betrekken? Wat vraagt het van je energiecoaches en energieconciërges om deze specifieke doelgroep respectvol en effectief te helpen? Veel leden hebben al relevante ervaringen opgedaan tijdens acties vanuit de RRE en RREW, waardoor volop aan inzichten gedeeld konden worden. Een samenvatting van de webinar vind je terug op het forum.

Veel gemeenten hebben behoefte aan een duidelijk voorstel en voelen de druk om snel aan de slag te gaan met energiearmoede. Om in te spelen op die vraag zijn Onno Eigeman, Yvonne Nieuwpoort, Jos Sweerts, Isabella van Horssen en Floriske van Geest alvast van start gegaan met documenten verzamelen, informatie op een rij zetten en verdere ervaringen uitwisselen. Het doel is een generieke propositie waarin het belang van de coöperatieve aanpak naar voren komt en een soort menukaart aangeboden wordt met acties die lokaal ingezet kunnen worden. Wil je hier ook aan bijdragen met jouw tijd óf financiële middelen om iemand hiervoor aan het werk te kunnen zetten? Meld je bij Onno via o.eigeman@duurzaamstoer.nl.

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.