Energiecoaches zijn goud waard!

Energiecoaches zijn belangrijk voor bewoners en voor energiecoöperaties, vanwege het halen van bespaardoelstellingen en hun rol in het betrekken van bewoners bij de lokale energietransitie. 

Daarom zorgen jullie voor goede begeleiding van je energiecoaches en daarom hebben we opleidingen vormgegeven waarin inhoudelijke kennis en kunde en gespreksvaardigheden aan de orde komen. En daarom is certificering zo belangrijk. Met een certificaat erkennen en waarderen we de rol die de energiecoach speelt en laten we zien wat de energiecoach na de opleiding weet en kan. Het geeft een standaard, een basisniveau en kan van belang zijn bij subsidieaanvragen. Op 23 november hebben we in een extra coördinatorenwebinar de (her)certificering besproken. De belangrijkste punten hieruit:

De initiële certificering leidt in het webinar tot weinig discussie, vooral zijn er wat wensen. Het zou fijn zijn als de coördinator energiecoaches tijdens het leertraject kan volgen en ook een stem heeft in de certificering. Dat pakken we aan in de nieuwe leeromgeving. Als coördinator heb je zicht op het meelopen, heb je het eindgesprek gevoerd en de energiecoach gaat in jouw team aan de slag. Daarom geef je als coördinator dan ook aan dat de energiecoach gecertificeerd kan worden. Als de energiecoach dan ook de zelfstudie en groepsbijeenkomsten heeft gevolgd en goed afrondt met een toets, verlenen we het certificaat. Het is fijn als ook helder is hoe er omgegaan wordt met eerder opgeleide coaches. Die kunnen in principe op gelijke wijze het certificaat halen.

Hercertificering is eigenlijk het verlengen van het certificaat, en dus ook van de erkenning, kwaliteit en commitment. Dit leidt tot meer gesprek in het webinar en ik leidt er de volgende criteria uit af: maak het niet verplicht, zorg dat de administratieve last laag is, ondersteun coördinatoren met een checklist of nadere uitwerking maar richt het flexibel in. Als we dat doen, kan ieder eigen keuzes maken.  We werken de mogelijkheden komende maand verder uit en laten dan in het nieuwe systeem zien hoe het zal werken.

  • Hercertificering is niet verplicht. Het lijkt er nu op dat een energiecoach dan wel actief kan blijven in de leeromgeving, maar dan slechts beperkt toegang heeft tot updates. Dat moeten we nog nader uitwerken en testen.
  • Hercertificering kan als de energiecoach 1) actief is en blijft, 2) zijn/haar kennis onderhoudt en ontwikkelt, en 3) volgens de lokale werkwijze goed werk levert. Op elk van die punten kan je als coördinator bepalen of het op orde is of dat er acties nodig zijn. Als het op orde is, geef je dat aan en verlengen we het certificaat. Zo niet, dan spreek je met de energiecoach de acties af, en kunnen we daarna alsnog het certificaat verlengen.
  • Voor elk van de onderdelen (actief, ontwikkelingen, goed werken) zullen we suggesties of ideeën geven hoe je dat kunt doen of vaststellen. Dit is geen verplicht afvinklijstje, maar om te ondersteunen bij het beslissen: akkoord of niet.
  • Een verdiepingstraining is een manier om ontwikkelingen bij te houden. Bij het volgen van een verdiepingstraining zijn er verder geen kosten verbonden aan hercertificering. Zonder verdiepingstraining zullen we wel een bijdrage rekenen. Ordegrootte is €50, we zullen een kostprijs+-berekening hiervoor maken.
  • We zullen zorgvuldig formuleren hoe we hercertificering vormgeven voor de reeds opgeleide coaches die toe zijn aan hercertificering en die de afgelopen tijd ook een verdiepingstraining hebben gedaan.
  • Hercertificering is voor telkens 2 jaar.

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.