De energiecoachaanpak

Energiebesparing is van groot belang in de energietransitie. Contact met een plaatselijke energiecoach of energieklusser is voor veel inwoners de eerste, belangrijke stap op weg naar bewustwording. Met vertrouwde energiecoaches van de lokale coöperatie kom je achter de voordeur (waar dat bedrijven en overheid minder goed lukt). De energiecoachaanpak van Energie Samen/Milieu Centraal maakt gebruik van een stappenplan voor de opzet en uitvoering van ondersteuning van inwoners met energiecoaches. 

Volgens het stappenplan keer je met je initiatief geregeld terug naar stap 1 om je doelstelling te verifiëren en eventueel bij te stellen. Een van de vragen die daarbij aan bod komt, is de doelgroep. De overkoepelende aanpak blijft gelijk voor verschillende doelgroepen, maar iedere groep heeft haar eigen behoeftes en vragen. Dat vraagt om verschillende profielen in opleiding en uitvoering. Het ES/MC-opleidingsprofiel van de energieklusser komt in veel opzichten het meest overeen met de vereiste vaardigheden voor een energie-fixer. 

Gemeenten gaan verschillend om met het tegengaan van energiearmoede en ook initiatieven gaan er verschillend mee om. Gemeenten hebben geld via het Nationaal IsolatieProgramma (NIP), dat deels ook via Speciale Uitkeringen (SPUK-gelden) beschikbaar komt. Om te kunnen voldoen aan de gemeentelijke opgave op het gebied van energiearmoede, is een organisatie nodig die in korte tijd een groot volume huisbezoeken en ondersteuningsmaatregelen kan realiseren. Als je met je initiatief hierin een (betaalde) rol wil nemen, dan is het in veel gemeenten nodig om mee te doen met een aanbesteding. Daarbij heb je als initiatief grofweg drie mogelijkheden: 

  • Je doet niet mee met een aanbesteding, gaat door met wat je deed en laat deze taak aan andere initiatieven c.q. marktpartijen; 
  • Je doet wel mee met de aanbesteding en ontwikkelt zelf de benodigde capaciteit; 
  • Je zoekt samenwerking met een partner met kennis en ervaring op het gebied van de capaciteit die je zelf niet in huis hebt en doet samen mee met de aanbesteding. 

De lokale energiearmoede-aanpak ondersteunt die derde mogelijkheid met BZK-subsidie voor regionale ondersteuning.  

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.