Over Hoom

Aangenaam: wij zijn Coöperatie Hoom. Het vliegwiel voor lokale coöperaties. Coöperatie Hoom is een landelijke coöperatie die lokale energiecoöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal. 

Wij leiden de beste energiecoaches op

Bottom-up werken aan de energietransitie

Coöperatie Hoom inspireert, motiveert en faciliteert de voorlopers van de energietransitie. We leiden vanuit onze expertrol energiecoaches op en stimuleren kennisuitwisseling. Zo kunnen energiecoaches efficiënter werken en vinden mensen elkaar makkelijker.

training energiecoach coöperatie Hoom

Wat wij doen

De energietransitie vraagt om voortvarende mensen. Voorlopers die praktisch aan de slag gaan als motor van de energietransitie. Ben jij zo iemand? Ben je trekker van een bewonersinitiatief? Werk je voor de gemeentelijke overheid aan verduurzaming? Dan helpt Hoom je om – samen met je buurt-, dorps- of stadgenoten – de energietransitie te versnellen.

Opleidingen

Met onze opleidingen ontwikkel je de vaardigheden om als energiecoach aan de slag te gaan. Of dat nou voor huurders, woningeigenaren of een andere doelgroep is.

Aanpak

De Hoomaanpak ondersteunt coöperaties, gemeentes en lokale intiatieven om de lokale energietransitie een boost te geven.

Kennisuitwisseling

Via ons forum, onze (online) kennissessies en nieuwsbrieven wisselen we kennis en ervaring uit. Zo helpen we elkaar verder!

Wij helpen jou

Maak kennis met het team

Marleen Kwast
Opleidingscoördinator
Ben Boschker
Financieel coördinator
Hank Ort
Adviseur lokale energiebesparing
Hans Snel
Trainer
Derk Hueting
Trainer
Karlijn Arkesteijn
Projectleider
Wij werken bij Hoom
Alfons Ramb
Projectleider
Johannes Frolich
Johannes Frölich
Technisch specialist & trainer
Lex Baggerman
Marketing & Communicatie
Joop Bensdorp
Trainer
Wij werken bij Hoom
Anne Ubbels
Trainer
Edwin Gerritsen
Trainer
Martijn Mewe
Projectleider
profielfoto Linda van Roij
Linda van Roij
Adviseur lokale energiebesparing
Antoinette Dekker
Teamondersteuner
Wij werken bij Hoom
Karl Pohlen
Trainer
Foto-maarten-leenetxt-jpg-002
Maarten Dullens
Trainer
Jurjen de Jong
Trainer
John Kwaks
Projectleider
Onze visie

Lokaal & bottom-up

Hoom gelooft dat lokale coöperaties door hun onafhankelijke rol, wortels in de samenleving en vertrouwen bij bewoners een cruciale bijdrage leveren aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Als lokale initiatieven hun kennis delen, van elkaar leren en ondersteund worden met technische en organisatorische expertise op het gebied van energiebesparing, kunnen zij een eigen lokale kwalitatieve bewonersreis voor energiebesparing op poten zetten, continu verbeteren en deze binnen het lokale speelveld steeds zelfstandiger uitvoeren.

Een bottom-up aanpak is daarbij belangrijk. De energietransitie begint in de straat, bij mensen die elkaar herkennen, eenzelfde situatie en omgeving delen en dezelfde belangen hebben. Het coöperatieve model geeft mensen zeggenschap en eigenaarschap. Daarom kiezen we daar in onze eigen organisatie ook voor.

Lokale energie monitor 2021 aanmelden voor energiecooperaties

Onderdeel van

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers, boeren en andere ondernemers. Samen met duurzame initiatieven uit steden, dorpen en wijken, van vrienden en van buren, steken wij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten! Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal. 

Onze partners

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.