2023: Het jaar van de energiecoach

Dat het belang van een goed opgeleide energiecoach zijn plek in onze energietransitie heeft veroverd, blijkt wel uit de 1.287 mensen die het afgelopen jaar door de trainers van Hoom zijn opgeleid.  

Wij zien de afgelopen jaren een groeiende belangstelling in de opleidingen voor energiecoaches en energiehelpers. De energie-initiatieven, gemeenten en wooncorporaties weten steeds vaker de weg te vinden naar de gecertificeerde energiecoach opleidingen van Hoom.  

Energie en geld besparen 

De rol van de energiecoach in de energietransitie en in het halen van de energiedoelen voor 2030 en 2050 wordt steeds groter en belangrijker. Steeds meer bewoners vragen de hulp in van opgeleide energiecoaches om energie en de portemonnee te sparen. De roep vanuit de overheid en gemeenten voor meer goed opgeleide energiecoaches wordt steeds luider.    

De doelstelling Van Energie Samen | Hoom voor 2023 is om nog meer energiecoaches op te leiden om aan deze explosief groeiende vraag te kunnen voldoen. Hiervoor is een investering in tijd en geld nodig.   

Het leertraject 

Een aankomend energiecoach wordt via een leertraject van Hoom opgeleid om bewoners te ondersteunen in het nemen van kleine en grote maatregelen voor het verduurzamen van hun woning. Tijdens deze opleidingen komen de cursisten in aanraking met onder anderen bouwtechnische en installatie aspecten van isolatiemaatregelen, gesprekstechnieken en verslaglegging en welke financierings- of subsidiemogelijkheden er voor welke maatregelen zijn.  

Ook besparingen door kleine maatregelen en gedragsverandering komen uitgebreid aan de orde. Een belangrijk en vaak verhelderend aspect van de opleiding is de praktijktraining in een digitale voorbeeldwoning.  

Belangrijkste is natuurlijk dat de energiecoach bewoners helpt om grip op de energierekening te krijgen met het behoud van comfort in huis. Lukt dit dan helpt dit om bewoners bij de (lokale) energietransitie te betrekken, onze energiecoaches komen immers achter de voordeur. Dit is van grote waarde bij het halen van de doelstellingen van de energietransitie!  

Bij het voltooien van de opleiding beschikken deelnemers over voldoende basiskennis om energiecoachgesprekken met bewoners te kunnen voeren. Door de praktijkoefeningen zijn ze klaargestoomd om meteen aan de slag te kunnen.   

Als lid van de online community blijven energiecoaches tot ver na de basisopleiding op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van woningen én het begeleiden van bewoners.   

Vervolgopleidingen 
Na het afronden van de basisopleiding, kunnen onze energiecoaches zich verder bekwamen met verdiepende trainingen, zoals over isolatie, ventilatie of warmtepompen.  

Momenteel heeft Hoom meer dan 3.500 gecertificeerde energiecoaches opgeleid voor ondersteuning van zowel woningeigenaren als huurders. Daarnaast zijn wij eind 2022 gestart met de opleiding voor energiehulp, waarvan de eerste 50 al actief bewoners helpen met kleine maatregelen.   

Ontwikkelingen 2023 

Welke ontwikkelingen kunnen we in 2023 verwachtten? Voor de versterking van de energiecoach opleidingen zijn de eerste stappen gezet in de vorm van de samenwerking met Milieu Centraal. Daarnaast willen wij met onze leden in gesprek gaan over de energiecoachaanpak en energiecoachprofielen. Dit is zeker relevant voor de rol van de energiecoach de komende jaren – maar wat wordt die rol precies? We hopen daar met de leden een antwoord op te gaan vinden. We gaan jullie op de hoogte houden via onze nieuwsbrief. 

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.