De Lokale Energie Monitor 2019 is uit!

Meer dan 70% van de energiecoöperaties houdt zich bezig met energiebesparing, zo bleek uit de analyse van alle coöperaties in 2018 (zie: monitor 2018). Heel logisch vanuit de Trias Energetica gedachte. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. 

De manier waarop een coöperatie invulling geeft aan energiebesparingsactiviteiten varieert van het informeren en adviseren tot het actief begeleiden bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Veel coöperaties zijn actief op het gebied van
informeren via de website, nieuwsbrieven en wijk- of regiobijeenkomsten. Het
faciliteren van de vervolgstappen zoals het regelen en begeleiden van offerte en uitvoeringstrajecten voor energiebesparende maatregelen wordt naar
schatting door de helft van de coöperaties opgepakt. De redenen dat slechts
50% dit doet zijn divers. Bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan capaciteit en
kennis, financiële middelen, of bedrijven in de regio die willen meewerken. Of
omdat coöperaties hun onafhankelijke rol willen benadrukken door juist geen
afspraken met bedrijven te maken.

Advies aan bewoners over het verduurzamen van hun woning

Dit jaar hebben wij een vragenlijst opgesteld om meer inzicht te krijgen in wat er nu daadwerkelijk op het gebied van energiebesparende maatregelen is gerealiseerd. Uit onze analyse blijkt dat 77 % van de coöperaties actief zijn op het gebied van advisering. Dit wordt vooral ingevuld met energiecoaches of energieambassadeurs die in hun vrije tijd bij bewoners langsgaan om de mogelijkheden voor verduurzaming van de woning te bespreken. De coaches zijn hiervoor opgeleid en beschikken door kennissessies en praktijkervaring over veel kennis. Het bezoek wordt door de bewoners over het algemeen heel positief beoordeeld. Het is een unieke kans om achter de voordeur te mogen kijken en de verbinding met bewoners te maken. Een aantal coaches is opgeleid om warmtebeelden te maken. Het is een aansprekend hulpmiddel om in beeld te brengen waar warmte weglekt. Voor de bewoners vormt dat vaak een extra motivatie om aan de slag te gaan. Nadeel is dat dit maar in een beperkte periode van het jaar kan worden uitgevoerd. 

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.