Interview met Siward Zomer – Coöperatief directeur Bedrijfsbureau Energie Samen

Energiecoaches onmisbaar in de Energietransitie
De energietransitie is in volle gang. Met de huidige geopolitieke ontwikkelingen in het
achterhoofd is de overstap van aardgas naar duurzame energiebronnen urgenter dan
ooit. Volgens coöperatief directeur Siward Zomer van Energie Samen zou iedereen over
zijn eigen energie moeten beschikken. Een gesprek over betaalbare energie voor ons
allemaal.

Introductie Siward
Tijdens zijn studie sociale en politieke filosofie in Birmingham is Siward gegrepen door de coöperatieve gedachte. Het was daar in het voormalig centrum van de Britse
metaalindustrie waar Siward gebiologeerd werd door de energietransitie. En dan met
name in de sociale kant van de transitie. ‘Ik heb toen voor mijn scriptie over een
casestudy van zonnepanelen geschreven’. De geheimzinnige titel luidde: ‘Connecting the
Sun: A Critical Analysis of Karl Marx’s and Herbert Marcuse’s Theories of Technologies
Through the Post-Modernist Philosophies of Bruno Latour – A Case Study on Solar
Panels’.

‘Na mijn studie ben ik in 2012 vrijwilliger geworden bij coöperatie de Windvogel.’ Deze
burgercoöperatie bezit vier windturbines, drie zonnedaken en twee deelnames in grote
windparken. ‘UIteindelijk ben ik zo’n zeven jaar als voorzitter bij de Windvogel betrokken
geweest. We zijn gegroeid van zo’n 1000 leden naar meer dan 3400 leden. In 2013
startte ik ook bij ODE- decentraal, de voorloper van Energie Samen. Inmiddels houd ik me bij deze koepel van alle energiecoöperaties vooral bezig met lobby en
belangenbehartiging. Ook draag ik mijn steentje bij in het aanzwengelen van participatie’.

Energiebesparing
We leven in een tijd waarin mensen moeten nadenken over de keus of de kachel aangaat of dat er een warme maaltijd op tafel komt. ‘Eating or heating’ op zijn Brits. In Nederland speelt energiearmoede ook een steeds grotere rol. Al krijgt Siward kromme tenen van de uitdrukking energiearmoede: ‘Het is een waardeloze term. Als mensen hun
zorgverzekering niet kunnen betalen dan noem je dat ook geen zorgarmoede. Net als dat er geen hypotheekarmoede bestaat. Het water staat mensen gewoon tot aan de lippen’.

Buiten dat de politiek ervoor moet zorgen dat de ergste noden worden gelenigd, kunnen
coöperaties een helpende hand toesteken. Siward legt uit hoe: ‘Energiebesparing is het
startpunt van de hele energieketen. Een windmolen op land levert gemiddeld genoeg
stroom voor zo’n tweeduizend huishoudens. In een coöperatie van burgers werkt het zo
dat de leden direct eigendom en zeggenschap hebben over de eigen geproduceerde
energie. Als die burgers met elkaar zoveel mogelijk energie besparen én zo min mogelijk
gebruiken dan profiteren er meer mensen van de opbrengst van één windmolen’.

Om mensen bewust te maken van hun energieverbruik zul je in gesprek moeten gaan. ‘Ik
ken maar één organisatie met zo’n groot netwerk en met de structuur om bij die mensen
achter de voordeur te komen en dat is Hoom. Je komt maar zover met spotjes op radio en televisie. De kracht zit hem in een persoonlijke aanpak’.

Energiecoaches
De aanpak waar Siward het over heeft is natuurlijk die van de energiecoaches. Op dit
moment zijn er al 3127 energiecoaches opgeleid door Hoom. Er zijn minstens 1000 extra
coaches nodig die bij elkaar zo’n 50.000 huisbezoeken afleggen om samen met bewoners de energietransitie te versnellen. ‘Dat gaan we voor elkaar krijgen door er met elkaar keihard aan te trekken.’ Met een onlangs toegekende subsidie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen worden de trainingen voor energiecoaches opgeschaald en de kwaliteit ervan verbeterd’.

De energieprijzen rijzen de pan uit. Dat maakt de noodzaak voor een systeemverandering hoog. ‘De burger is zich daar ook steeds meer van bewust. We zullen in een situatie terecht komen waar we heel spaarzaam om moeten gaan met onze productie’.

Local4local
Een voorbeeld van zo’n systeemverandering is local4local. Siward legt het begrip in drie
zinnen uit: ‘Het idee is dat we lokaal opgewekte stroom tegen kostprijs lokaal aan de
energiegemeenschap kunnen leveren. Dit kan alleen als de productie niet meer de
internationale markt opgaat. Hier is wel gelijktijdigheid tussen afname en productie voor
nodig. De zon schijnt immers niet altijd’.

Er zou bijvoorbeeld een systeem kunnen komen waarin je met je buren afspraken maakt
over het verbruik. Als het zonnetje zich niet laat zien of het is windstil dan kun je niet
allemaal tegelijk de elektrische auto opladen. Energiecoaches kunnen ondersteuning
bieden om draagvlak te creëren voor zo’n systeem onder bewoners.

Het local4local-model is dé oplossing waarmee betaalbare energie voor iedereen
beschikbaar zal zijn. ‘Energiecoaches lopen in de voorhoede van deze
systeemverandering. Ze zijn onmisbaar in de energietransitie!’

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.