Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP en SpUk) 

 Oproep aan initiatieven om mee te denken en te doen met de mogelijkheden die het NIP biedt. 

Inleiding 

Het is essentieel om de vraag naar fossiele energie terug te dringen. Zo worden we minder afhankelijk van aardgas uit Rusland en besparen we op de energierekening. Dat draagt bij aan het verminderen van het risico op energiearmoede.  
 
Om slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen te verbeteren, gaan woningeigenaren, VvE’s, verhuurders, huurders, Rijk, gemeenten, bedrijven en betrokken organisaties aan de slag. Door sneller, slimmer en socialer te isoleren via een langjarige, programmatische aanpak.  

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is 2,5 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G). Hiervoor stelt het Rijk vier miljard euro beschikbaar. Het Nationaal Isolatieprogramma bestaat uit vier actielijnen. Bij elk van deze actielijnen is naast isolatie ook ventilatie van groot belang. 

Gemeenten bepalen grotendeels zelf hoe ze de middelen besteden, daardoor is het mogelijk voor een gemeente om aan te sluiten bij een al bestaande aanpak, zoals voortgekomen uit de RRE en RREW (https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/aanpak-energiearmoede). 

Hoe dragen initiatieven hieraan bij? 

Initiatieven en coöperaties in het ledennetwerk van Energie Samen hebben uiteenlopende ambities om bij te dragen aan het NIP. Veel initiatieven zijn actief met besparingsadviezen (veelal voortgekomen uit de RRE/RREW) en houden het daar voorlopig bij. Meerdere initiatieven zijn al langer bezig met collectieve maatregelen, en enkele initiatieven ondersteunen inwoners bij de uitvoering van maatregelen, soms tot en met begeleiding bij de uitvoering. Enkele gemeenten hebben lokale initiatieven uitgenodigd deel te nemen aan de uitvoering van NIP/SpUk gerelateerde programma’s. Veel gemeenten schrikken terug voor samenwerking met maatschappelijke initiatieven vanwege de verantwoordingsplicht, of omdat ze vanuit het sociale domein (nog) geen ervaring met de bestaande initiatieven hebben. 

Wat doet Energie Samen om initiatieven te ondersteunen? 

Vanuit ES maken we een template voor een aanbod door lokale initiatieven en een pitch voor het gebruik van Econobis voor de verantwoording. Daarin laten we goed tot uiting komen wat de maatschappelijke meerwaarde is van samenwerking met lokale initiatieven, juist ook op de lange termijn. 

Oproep 

Binnen ES zijn we bezig hiervoor een CoP op te zetten met als doel kennis en ervaring uit te wisselen en initiatieven die hier nog niet aan toe zijn bij te staan. Als jouw initiatief hieraan mee wil doen of als je op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen, meldt je aan via het formulier. Heb je vragen stuur dan jouw vraag naar mirte.van.geenen@energiesamen.nu

_____________________________________________________________________________________________________________

Bron: Nationaal Isolatie Programma, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, april 2022 en https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationaal-isolatieprogramma

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.