Financiering van energiemaatregelen, de gebouwgebonden financiering als Haarlemmer Olie?

Je leest er steeds vaker over in de beleidsvoornemens: de gebouwgebonden financiering. Een manier voor particulieren om energiemaatregelen aan de woning te financieren. En dat zonder gebruik te maken van normale leningen. Want deze leningen worden altijd gekoppeld aan je inkomen. De gebouwgebonden financiering gaat ervan uit dat de energiebesparing leidt tot lagere woonlasten, waardoor extra ‘leencapaciteit’ beschikbaar komt. Mooie gedachte en ook uitvoerbaar, maar om zoiets te realiseren vind je de AFM op je pad en andere beren. En dan blijkt dat dit niet zomaar kan. Er is wetgeving nodig om een dergelijke financiering ook mogelijk te maken.

Hoom heeft met drie van haar leden AGEM, BRES en HET gezocht naar een ‘second best’ oplossing en zijn terecht gekomen op de zogenaamde maatwerklening van SVn en fondsvorming door de gemeenten waar het drietal gevestigd is. In overleg met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over lokale fondsen die worden ingezet om de maatregelen te financieren. De bewoners krijgen via de maatwerklening van SVn de middelen en de lokale coöperaties dragen zorg voor de bewonersreis, het beoordelen van offertes, de monitoring en verder alles wat nodig is om te zorgen voor een soepele en efficiënte afwikkeling van het traject.

Daarbij horen ook zaken die zekerheid moeten bieden aan zowel de bewoner als de fondsbeheerder. De bewoner verruilt in feite zijn energierekening voor een aflossing van de lening en wil zekerheid dat het inderdaad ‘woonlastenneutraal’ verloopt. De fondsbeheerder wil zekerheid dat het uitgeleende geld ook weer terugkomt door de aflossingen. De coöperatie tot slot, wil hier ook wat aan overhouden om de kosten van de begeleiding in de bewonersreis te kunnen bekostigen. Een belangrijk instrument binnen de pilot is de energieprestatiegarantie die aanbieders moeten geven. Niet alleen garantie op de techniek en materialen, nee…. Een garantie op de energierekening gedurende de looptijd van de lening. Dit betekent nogal wat voor de aanbiedende partijen!

Tijdens een werkbezoek in Breda van de directeur-generaal van het ministerie van BZK bleek ons nog eens hoezeer er behoefte is aan uitwerkingen van de gebouwgebonden financiering. De pilot zal dan ook hopelijk een vervolg krijgen; met BZK wordt overlegd over financiering van het vervolgtraject. Als dit zijn beslag krijgt, worden de eerste woningen in het najaar met deze financieringsvorm verduurzaamd.

Vragen? Neem contact met ons op. 

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.