Duurzaamheid zelden hoofdreden voor energiebesparende maatregelen

Gezinnen die overgaan tot energiebesparende maatregelen aan hun woning, zoals isolatie en zonnepanelen, doen dat zelden uit duurzaamheidsoverwegingen. Voor mannen zijn zaken als gemak meestal doorslaggevend; voor vrouwen is dat een gezond binnenklimaat. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University, Nyenrode Business Universiteit, Buurkracht en Hoom naar de besluitvorming rondom energiebesparende maatregelen in gezinnen.

Redenen voor het nemen van energiebesparende maatregelen in woningen liggen bij gezinnen in de persoonlijke levenssfeer. De mannen en vrouwen in onze studie hebben daarbij elk hun eigen voorkeuren. Mannen ambiëren gemak en zijn vooral op zoek naar weinig onderhoud aan de maatregel. Vrouwen willen hun (pasgeboren) kinderen een gezond binnenklimaat bieden. “Duurzaamheid wordt weliswaar belangrijk gevonden, maar heeft geen doorslaggevende rol bij de uiteindelijke keuze,” aldus Mandy de Wilde, onderzoeker Universiteit Wageningen.

Vrouwen doen de was, mannen het schilderwerk

In het onderzoek is ook bekeken wat mannen en vrouwen belangrijk vinden aan hun woning en hun leefomgeving. Vrouwen hechten sterk aan veel licht in huis, aan de buurt en de buren, en een gezond leefklimaat, zoals goede ventilatie. Mannen denken bij prettig wonen vooral aan ‘ruim’ en aan gemak: een praktische indeling, gebruiksvriendelijke apparaten en zo min mogelijk onderhoud. Hieraan gekoppelde stereotyperingen blijken op te gaan. Zo doen anno 2019 vrouwen de was en maken ze schoon; mannen ontfermen zich over het timmer-, reparatie- en buitenschilderwerk. Waarbij vrouwen dan weer voor de afwerking en details zorgen. Mannen richten zich daarnaast op de financiële administratie, wat overigens niet wil zeggen dat ze ook over de portemonnee gaan.

Handvatten voor de energietransitie

Het onderzoek biedt overheden en andere organisaties die zich bezighouden met thema’s als verduurzaming en de energietransitie handvatten hoe mensen te overtuigen tot aanschaf van energiebesparende maatregelen.  “Iedereen krijgt te maken met de energietransitie. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, is het van belang dat mensen op de juiste manier worden aangesproken. Gemeenteambtenaren, energiecoaches maar ook productmanagers en reclamemensen hebben baat bij de inzichten uit dit onderzoek. Zowel in het stadium van productontwikkeling als in de fase waarbij mensen worden geïnformeerd over energiebesparende maatregelen,” aldus Maurice Coen, onderzoeker aan Nyenrode Business Universiteit.

Over het onderzoek

De afgelopen twee jaar onderzochten Wageningen University, Nyenrode Business Universiteit, maatschappelijk initiatief Buurkracht en energiecoöperatie Hoom hoe besluitvorming rondom energiebesparende maatregelen en duurzame opwek plaatsvindt in gezinnen. Daarnaast keken zij hoe adviseurs, energiecoaches en uitvoerders hierop kunnen inspelen om zo bewoners beter te helpen.          

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.