Aandacht voor energiearmoede en woningverduurzaming in 2022

Door de stijgende energieprijzen dreigt energie-armoede voor een deel van de bevolking. Die hoge energierekening levert veel onzekerheid op. Veel Nederlanders maken zich zorgen of ze hun energierekening nog kunnen blijven betalen. Het kabinet heeft aangekondigd dat het in 2022 de prijsstijgingen gaat dempen met twee (tijdelijke) aanpassingen in de energiebelasting. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik komt dit neer op een tegemoetkoming van 422 euro op jaarbasis.

Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat ongeveer 550.000 huishoudens te maken hebben met energiearmoede. Zij hebben een laag inkomen en hoge energiekosten. Het kan ook zijn dat ze wonen in een huis met een lage energetische kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat ze hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Speciaal voor huishoudens met een laag inkomen worden er aanvullende maatregelen genomen. Het kabinet stelt via de gemeente geld beschikbaar om deze huishoudens gericht te ondersteunen bij het verlagen van hun energierekening. Hoewel een groot deel van deze groep in een huurwoning woont, richt deze campagne zich zowel op huur- als op koopwoningen. Wat er mogelijk is, verschilt per gemeente. Verduurzaming van woningen of andere energiebesparende maatregelen, zijn vaak niet de eerste prioriteit van bewoners die moeite hebben om de energierekening te betalen. Toch kan dit wel degelijk bijdragen. Belangrijk is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven, zoals energieloketten, buurtteams en andere lokale acties van bijvoorbeeld energiecoöperaties. Gemeenten moeten deze middelen op korte termijn inzetten, in ieder geval vóór 1 mei 2023.

Samenwerking met woningcorporaties

75% van de huishoudens die te maken krijgt met energiearmoede, woont in een corporatiewoning. Een samenwerking met een dergelijke partij is dan ook een logische. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen om huishoudens met betalingsachterstanden te selecteren. Aedes, de vereniging van woningcorporaties zal de problematiek ook bij haar leden onder de aandacht brengen. De hele sector staat voor een flinke uitdaging om woningen te verduurzamen. De actuele problematiek heeft daar alleen maar meer vaart achter gezet.

Welke maatregelen kunnen er ondernomen worden?

Gemeenten krijgen zoals gezegd een grote mate van vrijheid bij de besteding van de middelen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die direct effect hebben, zoals het plaatsen van radiatorfolie, maar ook bijdragen aan grotere isolatiemaatregelen, zoals vloer- of spouwmuurisolatie. Als energiecoach kun je huishoudens hierbij ondersteunen. Het belangrijkste is dat de aanpak als doel heeft om de energierekening van huishoudens die eventueel te maken kunnen hebben met energiearmoede te verlagen. De aanpak kan ook gecombineerd worden met bestaande activiteiten.

Lees het rapport met feiten en cijfers over energiearmoede van TNO.

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.