VACATURE

Adviseur lokale energiebesparing (24 - 32 uur)

Ben jij gedreven door de energietransitie en wil je werk maken van het stimuleren, versterken en aanjagen van lokale initiatieven? Heb je affiniteit met de coöperatieve beweging? Weet je de weg in de lokale energietransitie? Heb je een duidelijke visie op de rol van bewonersinitiatieven en de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen? Wil je bijdragen aan sociale innovatie? Dan zoeken we jou!

Aangenaam: wij zijn Energie Samen

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers, boeren en lokale ondernemers. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan en profiteren van een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal. Nieuwsgierig? Kijk verder op www.energiesamen.nu!

Voor energiebesparing en de warmtetransitie ontwikkelt Energie Samen een coöperatieve wijkaanpak. Deze aanpak heeft een groeiend draagvlak in de samenleving. Als burgers zelf de regie voeren op hun warmtevoorziening voelen zij hiervoor een grote verantwoordelijkheid en leidt dit tot een groter en sneller te realiseren draagvlak.

In het cluster Buurtwarmte Hoom (BWH) van Energie Samen wordt de coöperatieve wijkaanpak ontwikkeld, met een stappenplan, praktijkprojecten, kennisontwikkeling, tooling, beleid, standaardisatie, etc. Bekende bouwstenen die worden ontwikkeld zijn de energiecoach trainingen voor energiebesparing en de collectieve warmteoplossingen van Buurtwarmte.

Jouw functie

De Adviseur lokale energiebesparing ondersteunt energiecoöperaties en bewonersinitiatieven met advies over hun aanpak, opleidingen voor energiecoaches en digitale tools om in gesprekken en contacten met bewoners gestructureerd te kunnen werken, monitoren en verslagleggen.

Doelstellingen en verantwoordelijkheden
 • Voorbereiden en opzetten van energiecoach-projecten en opleidingen bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers.
 • In teamverband werven van projecten waarin de energiecoachaanpak centraal staat, eventueel gelinkt met een wijkaanpak.
 • Signaleren van vraagstukken bij leden en ontwikkelingen in de energietransitie en deze gezamenlijk vertalen naar een producten- en dienstenaanbod.
 • Onderhouden en uitbouwen van relaties met energiecoöperaties en andere opdrachtgevers waar energiecoaches actief zijn.
 • Kennis ontwikkelen, vastleggen en delen, samen met energiecoöperaties en andere geïnteresseerden / potentiële doelgroepen. Organiseren van webinars, kennissessies en andere bijeenkomsten. Content verzorgen voor nieuwsbrieven en blogs.
Kennis en ervaring
 • Affiniteit met de (lokale) energietransitie.
 • Affiniteit met de coöperatieve beweging.
 • Visie op de rol van lokale bewonersinitiatieven en de samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten en woningcorporaties.
 • Tenminste 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement.
 • Bekend met het belang van sociale innovatie.
Eigenschappen
 • Makkelijk contacten leggen en onderhouden.
 • Sociaal en benaderbaar.
 • Behoefte achter de vraag ophalen en dit koppelen aan de diensten van Energie Samen.
 • Mensen verbinden.
 • Kunnen schakelen tussen verschillende projecten en partijen.
 • Oog hebben voor verschillende doelen/wensen/belangen.
 • Resultaatgericht.
 • Motiveren en versterken.
 • HBO/WO werk en denkniveau.
Plaats in de organisatie

Je bent onderdeel van het cluster BWH en rapporteert direct aan de clustermanager. Je werkt daarbij samen met collega’s in het informele, landelijke team van Energie Samen, de energiebesparings- en warmte-initiatieven betrokken bij BWH en met de coöperaties door het hele land die lid zijn van Energie Samen.

Manier van werken bij Energie Samen

 • We hebben vertrouwen in je verantwoordelijkheidsgevoel. Dit vertaalt zich naar veel vrijheid om je werk te doen zoals jou dat goeddunkt.
 • Je werkt in een enthousiast team van intrinsiek gemotiveerde mensen.
 • We werken samen zowel op kantoor, vanuit huis en op locatie in het land.
Standplaats werkzaamheden

Energie Samen heeft de beschikking over een moderne werkplek in Utrecht.

Bescherming persoonsgegevens

Energie Samen beschermt de persoonsgegevens die worden verstrekt. Bij het verwerken van deze gegevens respecteren wij je privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Heb je interesse?

Heb je vragen? We helpen je graag. Neem contact op met Piet-Hein Speel (Hoofd HR) via 06 122 78 568. Interesse? Stuur je CV en motivatie naar hr@energiesamen.nu.