Centrale organisatie levert wat er lokaal nodig is

Was er een Hoom geweest zonder Alliander? “Misschien. De grote verdienste van Alliander is geweest dat ze al vroeg inzagen dat er grote hoeveelheden woningen verduurzaamd moesten worden en dat de markt dat niet zou oppakken. Ze hebben dat naar zich toegetrokken, wat hartstikke nodig was, en een concept ontwikkeld waarin je de verantwoordelijkheid voor […]