Coöperatieve aanpak leidt tot draagvlak voor de energietransitie

Wat heeft Hoom praktisch bijgedragen aan de energietransitie?
“Hoom heeft in de afgelopen vijf jaar een prachtig uitvoeringspakket opgezet. Ze hebben bewoners bij elkaar gebracht rond de behoefte aan praktische ondersteuning bij de verduurzaming van hun woningen. Die gereedschapskist is helemaal ingeregeld. Nu is de vraag hoe daar zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen maken.

En op een meer strategisch niveau?
Hoom heeft zich hiermee ontwikkeld tot een belangrijke speler in netwerksturing. In de wijken – waar de transitie zich moet gaan voltrekken – heb je te maken met verschillende partijen die verschillende rollen hebben: VVE’s, bewoners, corporaties, bedrijven. Die coalities van welwillende partijen moeten gezamenlijk hun doelstellingen formuleren en zorgen dat die gerealiseerd worden. Daar hebben ze elkaar voor nodig. Om dat goed op elkaar af te stemmen is netwerksturing door een makelaar nodig. Hoom heeft laten zien hoe je dat aanpakt, door bewoners samen te brengen rond kennis en instrumenten.

Had een andere partij dat net zo goed kunnen doen?
Nee, dat vraagt om een bepaald perspectief.Helaas wordt de energietransitie nog vooral gezien als een technologische exercitie met afschrijftermijnen. Er is dus nog geen budget voor de processen die georkestreerd moeten worden, terwijl daar een hoop vanaf hangt. Als overheid kun je van alles op papier zetten, maar het wordt niet vanzelf werkelijkheid. Als je de mensen niet meeneemt in het proces, krijg je geen draagvlak, je moet hun verlangens meenemen in wat je ontwikkelt. Bij Hoom zitten mensen die dat begrijpen.

Wat is de waarde van de coöperatieve gedachte in de energietransitie?
De energietransitie is van ons allemaal. Door een coöperatieve insteek zal de verandering die we moeten doormaken veel meer voelen als met en door ons; als een beweging tegen de commercie in. De coöperatieve gedachte is een grote meerwaarde van Hoom. Wil je die beweging versterken, dan moeten we onderling de coöperaties verbinden. Het werkt enorm remmend dat daar geen geld voor wordt vrijgemaakt. We moeten duidelijk laten horen dat er gekwalificeerde mensen nodig zijn om ergens te komen met de energietransitie in de wijken. Partijen zoals Hoom, die de partijen bij elkaar brengen en tempo kunnen brengen in de overstap van instrumenten naar uitvoering. De fusie met Energie Samen gaat dat tempo zeker versnellen. Nu het geld nog.”

 • Naam:
  Jacqueline Cramer
 • Functie:
  Lid van de Raad van Advies van Hoom; hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en transitiemakelaar van de transitie naar een circulaire economie
 • Eigen energietransitie:
  Als VVE wekken we de stroom voor alle centrale voorzieningen op met zonnepanelen, inclusief de lift naar de 11e verdieping
Overheidsbeleid kan alleen landen in de maatschappij als je, zoals Hoom, mensen er direct bij betrekt

Jacqueline Cramer- Developer

 • Interview + uitwerking:
  Tjitske Veldkamp

Bekijk de opname

Mooi om te zien dat je enthousiast bent over de Aanpak Energieconciërge! Tijdens de informatiesessie hebben we veel vragen beantwoord. Vul je gegevens in en je ontvangt de link naar de opname binnen een paar minuten in je mailbox.