Zo werkt Coöperatie Hoom

Door onze krachten te bundelen in Coöperatie Hoom, kunnen lokale coöperaties professioneel aan de slag met energiebesparing en hun lokale duurzame ambities sneller en makkelijker realiseren.

1. Lokale coöperatie aan zet
De lokale coöperatie is aan zet en maakt (met hulp van Coöperatie Hoom) een lokaal plan. De lokale coöperatie zorgt, met hulp van Coöperatie Hoom, dat deze zelf organisatiekracht opbouwt en steeds zelfstandiger aan de slag kan met energiebesparing.

2. Kennis en ervaring delen
Coöperatie Hoom zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen de aangesloten energiecoöperaties en dat deze kennis en ervaring bruikbaar, inzetbaar en beschikbaar is.

3. Hulp bij opzetten en lokaal inbedden van bewonersreis voor energiebesparing
Lokale coöperaties krijgen hulp van Coöperatie Hoom bij hoe je lokaal een klantreis op zet (vraag; aanbod; coalitievorming) en kunnen gebruik maken van benodigde faciliteiten (tools zoals ECONOBIS en het Hoomdossier)

4. Technische expertise energiebesparing
Via landelijke Coöperatie Hoom kunnen lokale coöperaties gebruik maken van expertise over o.a. het lokaal vormen van een bedrijvenpoule en de te maken afspraken; het lokaal inbedden van kwaliteitsborging; het lokaal werken met ambassadeurs of energiecoaches en het vormen van een adviseurspoule met een palet aan adviezen.

5. Lokale initiatieven krijgen een landelijke stem
Via Coöperatie Hoom krijgen lokale initiatieven die zich met de verduurzaming van woningen bezighouden, een stem in landelijke discussies en overheidsbeslissingen rondom energiebesparing. Dit in samenwerking met ODE Decentraal.