Wijkscan en buurthandleiding

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we tot 2030 1,5 miljoen bestaande woningen gaan verduurzamen. Alle gemeentehebben hierin een opgaveMaar waar begin je? Waar liggen de kansen? Om gemeenten en bewonersinitiatieven te helpen bij het halen van hun doelen heeft Hoom de wijkscan en buurthandleiding ontwikkeld.  

Wijkscan 

De wijkscan is een overzichtelijke analyse van de staat van de woningen en de mogelijkheden voor energiebesparing in een wijk. Deze scan geeft inzicht in bijvoorbeeld bouwjaren van de woningen, geschiktheid voor zonnepanelen, vervangingsplanning van de gasleidingen, type bezit (particulier / corporatie), voorkomende gezinssamenstellingen en gemiddeld inkomen. De expert geeft een indicatie van de kansrijke buurten om aan de slag te gaan met energiebesparing en van het type maatregelen dat daar relevant is. Er vindt een strategiesessie plaats waarin de resultaten besproken worden en een plan voor vervolgstappen gemaakt wordt.

Aan het eind van dit traject heb je: 

  • Een goed overzicht van de karakteristieken van je wijk 
  • De buurten binnen de wijk en hun onderlinge verschillen 
  • De kennis uit de strategiebijeenkomst om deze gegevens goed te kunnen interpreteren 
  • Een goed beeld van de mogelijke vervolgstappen voor deze wijk 
 Buurthandleiding 

Op basis van de analyse en de keuzes die in de strategiesessie samen worden genomen maakt Hoom een buurthandleiding. Hoom maakt een uitgebreid advies per woningtype over de stappen en maatregelen die er nodig zijn om te verduurzamenDit advies wordt uitgewerkt in het HoomdossierDe voorbeeldwoningen blijven zo beschikbaar als naslagwerk voor de energiecoaches die in de buurt actief zijn. 

Met de buurthandleiding: 

  • Kun je gerichte collectieve inkoopacties opzetten die aansluiten bij de behoeften van de bewoners in de buurt 
  • Kun je goed geïnformeerde energiecoaches op pad sturen met kennis van de buurt 
  • Geef je energiecoaches extra houvast en zelfvertrouwen om tips te geven voor specifieke woningen 

Kijk ook eens bij onze andere diensten voor energiebesparing bij woningen. Voor meer informatie en prijzen, neem contact op via info@hoom.nl