De energietransitie vraagt om voortvarende mensen. Voorlopers die praktisch aan de slag gaan als motor van de energietransitie. Ben jij zo iemand? Ben je trekker van een bewonersinitiatief? Werk je voor de gemeentelijke overheid aan verduurzaming? Dan helpt Hoom je om – samen met je buurt-, dorps- of stadgenoten – de energietransitie te versnellen.

Samen met onze klanten en onze leden werken wij aan:

 

1. Kennisdeling: Samen weten we meer en leren we sneller. Wij werken aan kennisdeling en kennisontwikkeling van onze leden. Wij faciliteren dat onderling actief kennis wordt uitgewisseld. Hiertoe hebben we een online community platform ingericht.

2. Hoomacademie: Binnen de Hoomacademie bieden we een aantal vaste trainingen en workshops aan voor gemeenten, coöperaties en energiecoaches. Naast trainingen werken wij mee verschillende onderzoekstrajecten.

3. Energiediensten: Wij hebben diverse diensten aan ter ondersteuning van de lokale energiebesparingsaanpak. Onze experts kunnen onder andere advies geven op het gebied van bedrijvenselectie, wijkanalyse, woningopname, offerte beoordeling, en marketing. Daarnaast bieden wij backoffice support aan.

4. Tools: Samen met onze ICT-partners Econobis en Cronius, werken wij aan de ontwikkeling van het Hoomdossier, Econobis en een coöperatief energieloket. Hoomdossier geeft inzicht in mogelijkheden, kosten en baten van energiebesparende maatregelen. Econobis is een CRM-pakket dat coöperaties ondersteunt in hun activiteiten.