Het vliegwiel van én voor lokale coöperaties

Aangenaam: wij zijn Coöperatie Hoom. Het vliegwiel voor lokale coöperaties. Coöperatie Hoom is een landelijke coöperatie die lokale energie coöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal. 

De missie van Coöperatie Hoom is om onze leden (lokale coöperaties) te ondersteunen bij het lokaal inbedden en lokaal uitvoeren van begeleiding bij energiebesparing voor bewoners, om daarmee een cruciale bijdrage te leveren aan de warmtetransitie.

Onze visie is dat lokale coöperaties door hun onafhankelijke rol, wortels in de samenleving en vertrouwen bij bewoners een cruciale bijdrage leveren aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Als lokale initiatieven hun kennis delen, van elkaar leren en ondersteund worden met technische en organisatorische expertise op het gebied van energiebesparing, kunnen zij een eigen lokale kwalitatieve bewonersreis voor energiebesparing op poten zetten, continue verbeteren en deze binnen het lokale speelveld steeds zelfstandiger uitvoeren.

Wij: