Eerste ALV Hoom een succes

ALV EnergiekBaarn Hilverzon Cooperatie Hoom

Op een voormalig gemeentewerf, nabij het kantoor van lid Hilverzon, vond afgelopen 7 december, de eerste ALV van coöperatie Hoom plaats. Het was een prettige eerste ALV, met naast coöperaties die al lang met Hoom samenwerken ook nieuwe gezichten zoals Energiek Baarn en Us Koöperaasje.