Hoom is een landelijke coöperatie die mensen en bedrijven bij elkaar brengt. Zo helpen we gemeentes en bewoners lokaal om met elkaar woningen te verduurzamen. We hebben de overtuiging dat mensen die elkaar motiveren, inspireren en ondersteunen de motor van de energietransitie zijn. Zo bereikt Nederland stap voor stap en van onderop de transitiedoelen.

Coöperatie Hoom deelt kennis en ervaring over woningverduurzaming, we leiden de beste energiecoaches van Nederland op en ontwikkelen digitale tools om het werk van vrijwillige energiecoaches en gemeenten makkelijker te maken.

Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord vraagt om een onafhankelijke positie. We geloven in de kracht van lokale netwerken als motor van de energietransitie. Daarom ondersteunen we lokale coöperaties bij het lokaal inbedden en uitvoeren van begeleiding bij energiebesparing voor bewoners, om daarmee een cruciale bijdrage te leveren aan de warmtetransitie.