Het vliegwiel van én voor lokale coöperaties

Aangenaam: wij zijn Coöperatie Hoom. Het vliegwiel voor lokale coöperaties. Coöperatie Hoom is een landelijke coöperatie die lokale energiecoöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal. 

De missie van Coöperatie Hoom is de energietransitie te versnellen door voorlopers te helpen om bewoners in hun buurt of regio succesvol te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis.

Onze visie is dat lokale coöperaties door hun onafhankelijke rol, wortels in de samenleving en vertrouwen bij bewoners een cruciale bijdrage leveren aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Als lokale initiatieven hun kennis delen, van elkaar leren en ondersteund worden met technische en organisatorische expertise op het gebied van energiebesparing, kunnen zij een eigen lokale kwalitatieve bewonersreis voor energiebesparing op poten zetten, continue verbeteren en deze binnen het lokale speelveld steeds zelfstandiger uitvoeren.

De energietransitie moet een bottom up-beweging zijn, die begint in de straat. Mensen die elkaar herkennen, eenzelfde situatie en omgeving delen en dezelfde belangen hebben, kunnen samen de energietransitie versnellen. Het coöperatieve model geeft mensen daarbij zeggenschap en eigenaarschap. Daarom kiezen we daar in onze eigen organisatie ook voor.

Als strategie zet Hoom in op praktijkgerichte ondersteuning. Coöperatie Hoom inspireert, motiveert en faciliteert de voorlopers van de energietransitie. We leiden vanuit onze expertrol energiecoaches op en ontwikkelen tools, zoals een lokaal digitaal energieloket. Zo kunnen energiecoaches efficiënter werken en vinden mensen elkaar makkelijker.

Hoom stimuleert communitybuilding door regionaal aanwezig te zijn en brengt vraag en aanbod van gemeentes, lokale energiecoöperaties, en bewoners- en burengroepen bij elkaar.