Huur voor specialistische, kortdurende ondersteuning van je energiecoach of bewonersinitiatief een Hoom-expert in. Gemeentes huren de experts in om bewonersinitiatieven te ondersteunen. De experts dragen hun kennis en ervaring over op de leden van het bewonersinitiatief, zodat die verder professionaliseren.

Er zijn Hoom-experts met verschillende specialismen:

Expert Technische Woningrenovaties

De Hoom-expert neemt de woning op en bespreekt met de bewoner welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een verslag dient als leidraad voor de woningaanpak, ook van vergelijkbare woningen in de wijk. De Hoom-expert voert tussentijds of na afloop inspectie uit op verduurzamingswerkzaamheden en controleert of de werkzaamheden conform offerte en afspraken worden uitgevoerd. De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport, dat gebruikt kan worden voor beoordeling van uitvoerende bedrijven. Als lokale adviseur of energiecoach kun je meelopen om je kennis en ervaring te vergroten.

De expert kan ook ondersteunen bij het selecteren van bedrijven voor uitvoering van de maatregelen. Hij stelt selectiecriteria op, voert gesprekken met bedrijven stelt een raamwerk op voor een samenwerkingsovereenkomst.

Expert Energiecoach Coördinator

De Hoom-expert regelt de werving en opleiding van lokale, vrijwillige energiecoaches. Na de opleiding begeleidt hij hen bij het opzetten van een netwerk, het uitvoeren van keukentafelgesprekken in de wijk en het realiseren van vervolgstappen.

Expert Marketing en Communicatie

De Hoom-expert ondersteunt bij de uitvoering van wijkplannen. Hij helpt bijvoorbeeld bij de werving van bewoners, het uitvoeren van een wijkscan en het opzetten van een stevige bewonerscommunity.

Projectleider

Bewonersinitiatieven die aan de start van hun plannen staan, kunnen terecht bij de Hoom-projectleider. De projectleider zorgt voor continuïteit en professionaliteit. Hij geeft een vliegende start door te helpen bij het vinden financiering, het opzetten van een trainingsplan voor energiecoaches, of het implementeren van een Coöperatief Energieloket. De projectleider helpt ook bij het implementeren van het buurtonderhoudsplan.

De Hoom-experts zijn beschikbaar per dagdeel (4 uur) of voor langer lopende inzet. Neem contact op voor meer informatie.

Expert-abonnement

Als vrijwilligersorganisatie kun je niet altijd beschikbaar zijn voor vragen van bewoners. Of er komen specialistische vragen op je af waar je niet meteen antwoord op hebt. Neem daarom een abonnement op expert-ondersteuning. Onze adviseurs helpen per email, telefoon of chat bij specialistische vragen over energiebesparende maatregelen en installaties. Tijden en beschikbaarheid in overleg.