‘’De energiecoöperatie als onafhankelijke vertrouwenspartij’’

Energiek Schiedam energiecoöperatie Hoom

Energiek Schiedam is het negentiende lid van Hoom. We heten ze van harte welkom. Krispijn Beek, penningmeester, verteld ons meer de reden tot samenwerking met Hoom en zijn inspiratie om met energiebesparing aan de slag te gaan. Het blijkt dat een stukje zeilen tot nuttige inzichten kan leiden. Welkom bij Hoom! Wat heeft jullie doen […]

Webinar demo van Econobis en het Hoomdossier 4 juni 2018

Je wilt bewoners helpen bij het realiseren van energiebesparing in de eigen woning. Daar hebben we (ondersteunende) tools voor nodig. Econobis faciliteert het gehele traject dat bewoners doorlopen – “de bewonersreis” – en ondersteunt het vastleggen van contactmomenten met zowel de bewoner als uitvoerende partijen. Hoe ziet de bewonersreis eruit? En hoe leg je dat […]

NovioVolta sluit aan bij Hoom

Bas van Nistelrooij, voorzitter van energiecoöperatie NovioVolta uit Nijmegen, heeft de ledenovereenkomst met Coöperatie Hoom ondertekent. Wij verwelkomen NovioVolta van harte en we gaan samen in Nijmegen en omstreken aan de slag om bewoners zo goed mogelijk te begeleiden bij het besparen van energie.

“Coöperatie Hoom ondersteunt lokale ambities voor energiebesparing”

Persbericht 25-10-2017 UTRECHT – Coöperatie Hoom is de partij voor lokale energiecoöperaties en initiatieven, die werk willen maken van energiebesparing voor woningeigenaren tot en met aardgasloze wijken. Coöperatie Hoom ondersteunt sinds 1 oktober vijftien lokale energiecoöperaties en initiatieven met hun eigen energiebesparingsaanpak. Deze vijftien zijn onze leden en zij zijn de onafhankelijke, betrokken en daadkrachtige […]

HEE Den Haag

Zin in samen energiebesparen? Coöperatie Hoom gaat samen met lokale initiatieven aan de slag om huizen te verduurzamen en energiebesparen zo makkelijk mogelijk te maken. In Den Haag heeft Coöperatie Hoom de handen ineen geslagen met de Groene Regentes en de gemeente Den Haag (via de campagne Hou van je huis) en zijn we aan […]

Intentieverklaring Coöperatie Hoom

Energiecoöperaties Coöperatie Hoom

Tijdens het startcongres voor Coöperatie Hoom op 7 oktober 2016 tekenden de eerste lokale coöperaties de intentieverklaring. Coöperatie Hoom is een landelijke coöperatie voor energiebesparing, van lokale energiecoöperaties voor lokale energiecoöperaties. Door krachten te bundelen kunnen lokale coöperaties hun aanbod versterken en lokale duurzame ambities sneller en makkelijker realiseren. Tijdens het startcongres voor Coöperatie Hoom […]

BrummenEnergie enthousiast over Hoom

Logo BrummenEnergie Cooperatie Hoom

“Koekje erbij? Het zijn echte Eerbeekse moppen!” bood Willem de Jager (bestuurslid van BrummenEnergie) aan tijdens het gesprek met Coöperatie Hoom. De twee partijen bespraken de mogelijkheden om samen te werken bij het organiseren van energiebesparingsacties in Brummen en omgeving. En dat gesprek kwam op een mooi moment, want die avond ervoor benoemde BrummenEnergie Willem […]

Eerste ALV Hoom een succes

ALV EnergiekBaarn Hilverzon Cooperatie Hoom

Op een voormalig gemeentewerf, nabij het kantoor van lid Hilverzon, vond afgelopen 7 december, de eerste ALV van coöperatie Hoom plaats. Het was een prettige eerste ALV, met naast coöperaties die al lang met Hoom samenwerken ook nieuwe gezichten zoals Energiek Baarn en Us Koöperaasje.