Interview met Siward Zomer – Coöperatief directeur Bedrijfsbureau Energie Samen

Energiecoaches onmisbaar in de EnergietransitieDe energietransitie is in volle gang. Met de huidige geopolitieke ontwikkelingen in hetachterhoofd is de overstap van aardgas naar duurzame energiebronnen urgenter danooit. Volgens coöperatief directeur Siward Zomer van Energie Samen zou iedereen overzijn eigen energie moeten beschikken. Een gesprek over betaalbare energie voor onsallemaal. Introductie SiwardTijdens zijn studie sociale en […]

Energiecoachcampagne: Aan de slag achter de voordeur.

Meer energiecoaches, meer energieklussers en meer huishoudens bereiken. Energiebank Nederland, NVDE, Milieu Centraal en Energie Samen slaan de handen ineen om versneld energiebesparing te realiseren. Dit doen we onder anderen door de inzet van meer  energiecoaches en energieklussers bij bewoners. Het ministerie van BZK draagt bij vanuit de energiebespaarcoalitie.  Onze doelstellingen zijn om 1.000 energiecoaches […]

3 Webinars: Aan de slag achter de voordeur

In drie webinars gaat de Energiebespaarcoalitie van NVDE, Milieu Centraal, Energiebank Nederland en Energie Samen jou helpen om, samen met de bewoners, met energiebesparing in je wijk of gemeente aan de slag te gaan. Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan onze webinars. Experts uit de praktijk en initiatieven die al positief […]

Energiecoach campagne

We hebben het al gemeld in de nieuwsbrief van augustus. De Energiecoach Campagne waarin Energie Samen (Hoom) en Energiebank, in samenwerking met Milieu Centraal en NVDE, hun krachten bundelen. Doel is om fors meer bewoners (huur en koop) aan de keukentafel advies te kunnen geven over energiebesparing. Dit willen we bereiken door drie sporen te […]

Inspirerende gebruikersdag Econobis en Hoomdossier

Een inspirerende en succesvolle dag die begon met een uitleg over de kwetsbaarheid van onze systemen en de beheerde data en eindigde met een oproep om als coöperatieve wereld baas over eigen data te blijven. Tussendoor waren er twee keer drie parallelle sessies over Econobis en het Hoomdossier.  Deze dag was georganiseerd door de beide […]

Succesvolle pilot energiearmoede in gemeente Winterswijk 

In Winterswijk is een succesvolle pilot met Energiebespaarmaatjes afgerond die bewoners intensief begeleidden met het verlagen van hun energierekening. Dit project is een goed voorbeeld van een nauwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie en het sociaal domein. Een persoonlijke benadering van bewoners en het bieden van hulp aansluitend bij behoefte.   Het project is kleinschalig gestart maar […]

Werk mee aan de propositie energiearmoede

Werk mee aan propositie energiearmoede

Een week na de webinar over de energieconciërgeaanpak hadden we het in onze maandelijks webinar op 27 januari breder over het thema energiearmoede. Vanuit het rijk komt 150 miljoen vrij om energiearmoede aan te pakken. Gemeenten worden gewezen op het inzetten van vouchers, bespaarmiddelen of advies, in overleg met woningcorporaties. Hoe gaan we als energiecoöperaties […]