Succesvolle pilot energiearmoede in gemeente Winterswijk 

In Winterswijk is een succesvolle pilot met Energiebespaarmaatjes afgerond die bewoners intensief begeleidden met het verlagen van hun energierekening. Dit project is een goed voorbeeld van een nauwe samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie en het sociaal domein. Een persoonlijke benadering van bewoners en het bieden van hulp aansluitend bij behoefte.   Het project is kleinschalig gestart maar […]

Werk mee aan de propositie energiearmoede

Werk mee aan propositie energiearmoede

Een week na de webinar over de energieconciërgeaanpak hadden we het in onze maandelijks webinar op 27 januari breder over het thema energiearmoede. Vanuit het rijk komt 150 miljoen vrij om energiearmoede aan te pakken. Gemeenten worden gewezen op het inzetten van vouchers, bespaarmiddelen of advies, in overleg met woningcorporaties. Hoe gaan we als energiecoöperaties […]

Alles wat je wilt weten over de Aanpak Energieconciërge

Energieconcierge van Hoom

Wat is de verbinding tussen energiearmoede en koffie drinken en een praatje maken? De energieconciërge! Energiearmoede aanpakken was een van de doelen die deelnemers noemden in het webinar over de energieconciërge op donderdag 20 januari 2022. Net als het betrekken van huurders bij de energietransitie en die transitie meer te laten leven in de buurt […]

Mensen overtuigen met onafhankelijk advies

Stefan van Tongeren

“Energie is niet sexy, dus je moet iets verzinnen om mensen een stap te laten zetten. De grote succesfactor van Hoom is, denk ik, het concept van de trusted advisor. Mensen zijn op zoek naar een vertrouwde, onafhankelijke adviseur. Dat heeft Hoom goed begrepen. Ook het klantvolgsysteem is belangrijk. Dankzij het concept van de bewonersreis […]

Wijzigingen in ISDE subsidies in 2022

Wijzigingen ISDE 2022

Per 1 januari 2022 wijzigt de ISDE subsidie voor isolatiemaatregelen en warmtepompen. Ook de SEEH subsidie voor isolatiemaatregelen bij VvE’s wijzigt. In dit artikel lees je over de belangrijkste wijzigingen. Vanaf januari 2022 verhoogt de Rijksoverheid de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen en (hybride) warmtepompen. Woningeigenaren kunnen hiervoor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) gebruiken. Voor […]

De coöperatie bouwt op lokaal niveau een vertrouwensband

Monique Sweep - bestuurslid

Waarom zijn coöperaties belangrijk in de energietransitie?“De wens van autonomie leidt tot vernieuwing. Coöperaties zijn eigenwijs: ‘we doen het zelf wel’. Je vormt een coöperatie omdat je een plan hebt dat je in je eentje niet voor elkaar krijgt en komt tot de ontdekking dat het leuk is om het zelf, maar wel met een […]

Centrale organisatie levert wat er lokaal nodig is

Was er een Hoom geweest zonder Alliander? “Misschien. De grote verdienste van Alliander is geweest dat ze al vroeg inzagen dat er grote hoeveelheden woningen verduurzaamd moesten worden en dat de markt dat niet zou oppakken. Ze hebben dat naar zich toegetrokken, wat hartstikke nodig was, en een concept ontwikkeld waarin je de verantwoordelijkheid voor […]