Een van de onderdelen uit de missie van Hoom is het ondersteunen van lokale initiatieven door kennisoverdracht en kennisdeling. Dit doen we in de Hoom academie. Binnen de Hoom academie bieden we een aantal vaste trainingen en workshops aan. Daarnaast is er ruimte voor speciale thema-bijeenkomsten. Het is ook mogelijk om als lid van Hoom jouw kennis te delen met andere leden door een training, workshop of lezing aan te bieden. Het huidige aanbod is opgedeeld in drie hoofdthema’s:

Energiecoach training

Veel lokale initiatieven leiden energiecoaches op om bij mensen thuis op bezoek te gaan en ze te helpen met het verduurzamen van hun eigen woning. Onze experts bieden een aantal basis- en verdiepingstrainingen aan. Lees meer

Wijkaanpak

Op steeds meer plekken staan buurtbewoners op die samen hun wijk energiezuiniger of aardgasvrij willen maken. Ook gemeenten kiezen steeds vaker voor een wijkgerichte aanpak. Samen met Buurtwarmte werkt Hoom aan het opzetten van een wijkaanpak om collectief van het aardgas af te gaan. Een aanpak die gericht is op ondersteuning gedurende het hele traject: van het zoeken naar buurtbegeleiders, het opzetten van een krachtige buurtcoöperatie tot aan het creëren van mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap van de warmtevoorziening. Lees hier meer over de training coöperatieve buurtbegeleider! 

Organisatie training

Het runnen van een lokaal initiatief vraagt veel kennis en kunde. Veel basiskennis is te vinden bij www.hieropgewekt.nl. We bieden kennis aan die meerwaarde biedt voor het succesvol uitrollen van ‘de bewonersreis’. Hoe activeer je bewoners? Hoe organiseer je een collectieve inkoop? En hoe bepaal je met welke bedrijven je wilt samenwerken? Lees meer

Onderzoek

Hoom doet ook mee met verschillende onderzoeksprojecten. De resultaten van deze onderzoeken worden gedeeld via de Hoom academie